Rúa.

Fotografía de rúa en toda a súa esencia material. 

Edificios e xeometría.

Creatividade e arte.

Calor

Frío

Amor salvaxe e libre.

Paisaxe

Falemos!